มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้แก่

                                                                

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                                                                

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

                                                                  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

                                                                  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Buty, koszulki, spodnie Dziecięce